Nie wybrano produktów


   

Wyszukaj

Nie ulega wątpliwości, iż w naszym kraju brakuje profesjonalnych siłowni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiłyby samodzielnie korzystanie ze sprzętu. Naprzeciw tym potrzebom polska firma Inter System stworzyła specjalne siłownie dla niepełnosprawnych, które instaluje się na świeżym powietrzu, dając tym samym powszechny, darmowy dostępem dla wszystkich zainteresowanych osób.
Tego typu ćwiczenia oraz fitness dla niepełnosprawnych obejmuje poprawę pracy mięśni oraz stawów rąk dzięki modułom rozciągającym oraz wzmacniającym ogólną sprawność ruchową. Można je wykonywać samodzielnie lub w towarzystwie, ponieważ nasz sprzęt umożliwia równoczesne ćwiczenia dla dwóch osób. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu szczegółowego zapoznania się z naszą atrakcyjna i unikatową ofertą dla osób niepełnosprawnych.


Active Senior urządzenia do ćwiczeń dla osób starszych, seniorów

2018 © Active Senior | Powered: Pablos