Senior-Wigor - aktywacja osób starszych

Aktywizacja seniorów staje się jednym z ważniejszych wyzwań współczesnych społeczeństw. Żyjemy coraz dłużej i chcemy do końca swych dni zachować sprawność fizyczną i umysłową oraz wigor. Program Senior-WIGOR powstał z myślą o osobach, które nie chcą spędzać czasu samotnie przed telewizorem, ale preferują aktywność w gronie rówieśników.

Wsparcie z programu Senior-WIGOR wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu dziennych domów seniora - placówek, w których osoby starsze, nieaktywne zawodowo mogą jednak oddawać się innym aktywnościom podtrzymującym zdrowie ciała i ducha.

Aktywizacja seniorów

Osoby z grupy wiekowej 60+ często mają kłopot z "wyjściem do ludzi". Ich aktywizacja sprawia, że czują się potrzebne i szczęśliwe. Przebywanie w gronie znajomych równolatków eliminuje międzypokoleniowe konflikty i sprawia, że każda aktywność przynosi radość i spełnienie, a nie krytykę i falę oburzenia, że "w tym wieku, to...". Kompetencje społeczne seniorów aktywnych fizycznie i towarzysko są dużo wyższe, niż osób wyrzekających się kontaktów z innymi. Program Senior-WIGOR wychodzi na przeciw potrzebom ludzi, którzy na emeryturze czy rencie odczuwają dojmującą pustkę związaną z nagłym spadkiem aktywności zawodowej albo syndrom pustego gniazda.
Aktywność Seniorów

Dzienne domy pobytu dostosowane są do potrzeb osób powyżej 60. roku życia i dają im możliwość realizowania swoich pasji takich jak taniec, ćwiczenia fizyczne czy kontakt z książką.
Coraz więcej domów Senior-WIGOR

W ramach wsparcia z programu Senior-Wigor w pierwszej edycji w roku 2015 przyznano środki na powstanie 119 domów dziennego pobytu. Powstają one nie tylko w dużych miastach. Równie ważna, a nawet ważniejsza bywa aktywizacja seniorów z terenów wiejskich, na których wiek podeszły bywa wciąż postrzegany jako naturalny etap wygaszania wszelkiej aktywności i wycofywania się z życia. Do 2020 roku zostanie przeznaczone 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora.


Active Senior urządzenia do ćwiczeń dla osób starszych, seniorów

2020 © Active Senior | Powered: Pablos